Mogelijk gemaakt door
 
  TSdates.com Partnerprogramma: Informatie inzake Belasting  
 

Om te blijven voldoen aan de belatingwetten, is TSdates.com begonnen met het verzamelen van belastinggerelateerde gegevens van al haar partners per 19 Januari 2009.

U kunt simpelweg ons online formulier W-9 invullen, printen en ondertekenen. Fax het document vervolgens naar ons toe op 408 745 5678 .

Merk alstublieft op dat TSdates.com betalingen vasthoudt todat wij uw belastinggegevens hebben ontvangen. U zult alle uitstaande betalingen ontvangen zodra u deze gegevens instuurt.

Partners zullen binnen één van de drie belastingcatergorieën vallen:

 • Bedrijf in de V.S.: De begunstigde is woonachtig in, en betaalt belasting in de V.S..
 • Bedrijf buiten de V.S. (Geen Activiteiten binnen de V.S.): De activiteiten van de begunstigde gerelateerd aan de deelname aan het Partnerprogramma worden geheel van buiten de V.S. ondernomen, en de begunstigde betaalt geen belasting binnen de V.S.
 • Bedrijf buiten de V.S. met Activiteiten binnen de V.S.: De begunstigde is gelocaliseerd buiten de V.S, maar heeft aparatuur of werknemers in de V.S. die te maken hebben met de deelname van de begunstigde aan het Partnerprogramma.

Aanvullende Informatie omvat:

Uw belastinggegevens worden verzameld in overeenstemming met de belastingwetten binnen de V.S., en worden veilig opgeslagen, geëncodeerd, en uitsluitend voor belastingdoeleinden gebruikt. Voor meer informatie leest u ons Privacybeleid.

Bedrijf in de V.S.

Partners binnen Verenigde Staten (V.S.) zijn vereist om een Internal Revenue Service (IRS) formulier W-9 in te sturen, waarvoor een U.S. tax I.D. zoals een Taxpayer Identification Number (TIN) of Social Security Number (SSN) benodigd is.

Dit formulier is online beschikbaar op uw Partnerprogramma-account. U kunt dit formulier elektronisch invullen en ondertekenen. TSdates.com gebruikt de industriestandaard SSL (secure socket layer) technologie om uw belasting I.D. en andere persoonlijke informatie te beveiligen.

IRS formulier W-9 (.pdf) kan worden bekeken op de website van de IRS ter referentie.

Bedrijf buiten de V.S. (Geen Activiteiten binnen de V.S. )

Activiteiten binnen de Verenigde Staten (V.S.) omvatten het hebben van werknemers of aparatuur binnen de V.S. welke op enige manier gebruikt worden bij het verdienen van inkomen met het Partnerprogramma. Dit beslaat, maar is niet beperkt tot, het hebben van een webserver of het hebben van een hosting service binnen de V.S., of het hebben van werknemers binnen de V.S. die te maken hebben met:

 1. het instellen van een webserver, hosting service, of website
 2. het ontwikkelen van inhoud voor uw website
 3. marketing voor het creëren van een bestand aan gebruikers voor uw website
 4. telefonische ondersteuning voor uw website
 5. het kopen van producten voor uw website
 6. het onderhouden van uw website

In het algemeen, het gebruiken van een web hosting service van ongerelateerde derden binnen de V.S. om uw webpagina's te hosten, het huren van webservers binnen de V.S. van ongerelateerde derden, of het ontvangen van uw uitbetaling in een Postbus binnen de V.S. of een adres voor het doorsturen van van post, gelden op zichzelf niet als Activiteiten binnen de V.S.

Bedrijf buiten de V.S. (met Activiteiten binnen de V.S.)

Als uw bedrijf zich buiten de Verenigde Staten (V.S.) bevindt, maar u kent activiteiten binnen de V.S. die te maken hebben met uw deelname aan het Partnerprogramma, dan zal u worden gevraagd om stappen te doorlopen welke u naar het juiste formulier zullen leiden.

U zult tevens worden gevraagd om een Amerikaans Taxpayer Identification Number (TIN) als onderdeel van de eisen voor de Internal Revenue Service (IRS) formulieren. Als u niet in het bezit bent van een TIN, dan raden wij u aan deze zo snel mogelijk te bemachtigen. Merk op dat het bemachtigen van een TIN een aantal weken in beslag kan nemen. U kunt de website van de IRS bezoeken voor meer informatie over het bemachtigen van een TIN.

Deadline voor het Insturen van Uw Belastinggegevens

Todat wij uw belastinggegevens hebben ontvangen, zal TSdates.com alle betalingen vasthouden.

Wanneer een betaling wordt vastgehouden, zult u nog altijd toegang hebben tot uw partner-account, advertenties voor shows, en het registreren van verdiensten. U zult al uw rechtmatige verdiensten binnen de TSdates.com Partnerprogramma Online Programmaovereenkomst uitbetaald krijgen wanneer u uw belastinggegevens instuurt. TSdates.com zal haar best doen om dergelijke betalingen te doen in de eerste betalingscyclus nadat u deze gegevens heeft ingestuurd.

Aanvullende Belastingbronnen

Wij verschaffen de bovenstaande informatie inzake belastingen uitsluitend als een algemene leiddraad. Echter, het is aan elke partner om bekend te zijn met en zich te houden aan de van toepassing zijnde belastingsregels. De interface voor het verzamelen van belastinginformatie en andere informatie gerelateerd aan belasting verzorgd door TSdates.com is niet bedoeld als, en dient niet te worden gezien als wettig, belasting- of investeringsadvies. U dient altijd uw belastingadviseur om raad te vragen over specifieke zaken betreffende hoe belastingsregels op u of uw bedrijf van toepassing zijn. Het belastingoverzicht dat wij verschaffen is incompleet en de wetten en regels betreffende belasting kunnen te aller tijden veranderen. Daarom garandeert TSdates.com niet, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of onvolledigheid van de verschafte informatie, of enig resultaat dat volgt uit gebruik deze informatie. Bekijkt u alstublieft de volgende bronnen voor verdere informatie betreffende belastingsregels:

 • Om meer te weten te komen over belastingvereisten binnen de V.S. bezoekt u de website van de IRS.
 • Voor belastingadvies en technische vragen over hoe belastingwetten op u van toepassing zijn raadpleegt u uw belastingadviseur.
 • Voor algemene vragen betreffende het insturen van uw belastinggegevens naar het TSdates.com Partnerprogramma kunt u een e-mail sturen naar affiliate_support@tsdates.com.